About ILME Training Target Group Application Location Resources Contact us

Кой може да участва

За кого е предназначен курса? - Изисквания

Life Long Learning Target Group

За кого е предназначен курса?

Основната целева група на курса са мениджъри от различни образователни и обучителни институции: основни училища, професионални училища, университети, институции предлагащи обучение за възрастни. Програмата на обучението предлага подходяща методология, която да улесни мениджърите в прилагането на принципите на Учене през целия живот в своите организации.

Индиректно полза от обучителния курс ще имат обучаемите в образователните и обучителни институции, поради повишаването на качеството на обучение в тях.  

За участие в курса ще бъдат включени и мениджъри на основни училища, тъй като вярваме, а и направените изследвания го потвърждават, че нагласите за Учене през целия живот се формират от ранна детска възраст и спазването на принципите на Учене през целия живот започва от детството, не когато човек е вече възрастен.

Изисквания

  • Да работи в сферата на обучението на мениджърска позиция
  • Да присъства и участва активно през цялото време на 5 дневното обучение (от 5 до 9 юни 2006)
  • Да заплати такса участие от €700 (или да е получил/а грант, виж XXXX)