About ILME Training Target Group Application Location Resources Contact us

Как мога да участвам

Условията на ГрюнтвигТакса за участие Изисквания към кандидатитеФормуляр за кандидастване

Life Long Learning Application

Условията на Грюнтвиг

Имате възможност да кандидатствате за безвъзмездно финансиране на вашето участие по програма Грюнтвиг 3. По долу можете да се запознаете с условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ за обучение.

 1. Изпратете ни Вашата заявка за участие в курса и поискайте предварителна регистрация, докато изчаквате финансирането на Вашето участие от Грюнтвиг 3.
 2. Свържете се с вашата Национална агенция, за да получите формуляр за кандидатстване за грант и проверете крайният срок, до който трябва да изпратите вашето искане за финансиране на обучението Ви.
 3. Изпратете Вашето искане за финансиране в Националната агенция възможно най-скоро.
 4. Вашата Национална агенция ще Ви информира дали ще получите грант.
 5. След това трябва да ни информирате, за да направим Вашата регистрация за обучението или да потвърдим Вашата предварителна резервация. Ако не получите грант, но сте направили предварителна регистрация, трябва да я отмените.
 6. От момента, когато вашата Национална агенция потвърди, че молбата Ви за финансиране на обучението е одобрена, Вие имате отговорност към организацията организираща обучението. Ако се откажете от участие в обучението, Вие ще трябва да заплатите част от таксата (сумата се определя от организатора на обучението ). Само при изключителни случаи или форс мажорни обстоятелства (като например болест или смърт) Националната агенция може да плати сумата при отказ или невъзможно участие. 
 7. Ако организаторът на обучението го отмени малко преди началната дата, Вие може да поискате компенсация за направени вече разходи, например закупени билети за пътуване, които не бихте могли да върнете или смените. За отменено обучение не носят отговорност нито вашата Национална агенция, нито Европейската комисия. Все пак, при определени обстоятелства вашата Национална агенция може да реши да покрие тези разходи, използвайки парите предвидени за вашето обучение. Ако Вашето обучение бъде отменено, Националната агенция може да Ви даде възможност да изберете друг курс, в който да участвате със спечеленият от Вас грант (свържете се с вашата агенция за по-големи подробности).
 8. В края на обучението, организатора ще проведе сесия за оценка на обучението. Вашето мнение за качеството на проведеното обучение е много важно.  Организацията, чието обучение е получило лоша оценка, ще бъде проверена от Националната агенция. 

За допълнителни въпроси, моля, не се притеснявайте да се свържете с нас: info@ilmelifelonglearning.org

 

Такса участие

Таксата за участие в курса е  €1200,  включваща учебни материали.

 

Изисквания към кандидатите

 • Да работят в сферата на обучението и да са на мениджърска позиция
 • Да присъстват и участват активно през цялото време на 5 дневния курс (5 – 9 юни 2006)
 • Да са заплатили таксата от  €1200 (или да са получили безвъзмездно финансиране, виж .......)

 

Формуляр за участие

--- скоро ще имате възможност да попълвате формуляр за участие on-line. До тогава, при желание за участие от Ваша страна, моля, изпратете мейл до info@ilmelifelonglearning.org